Generic filters
Exact matches only
MaS

Voor organisaties

Hoe werkt registreren?

 1. Registreer voor een account
 2. Een MaS makelaar neemt contact met je op
 3. Nadat jouw account is goedgekeurd kun je MaS stages plaatsen

Heb je al een account? Log dan in.

Informatie voor organisaties

Het doel van MaS is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Door de stages leren jongeren andere groepen en (vrijwilligers)organisaties in de samenleving kennen. Bovendien worden ze uitgedaagd om zichzelf vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving of anderen.

Maatschappelijke stage

MaS is de afkorting voor Maatschappelijke Stage. Iedere middelbare scholier loopt deze stage. Tijdens de MaS zetten zij zich in voor een ander en voor de samenleving, ze doen dat via vrijwilligerswerk. Een MaS kan plaatsvinden binnen de school, in een maatschappelijke organisatie of bij een maatschappelijk project van een bedrijf zonder winstoogmerk. Het aantal MaS-uren dat de leerlingen in één of twee schooljaren  is 30 uur. De school mag deze uren zelf verdelen over één of meerdere jaren.

Waarom maatschappelijke stages?

MaS heeft voordelen voor leerlingen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties èn voor de samenleving:

 • Leerlingen maken kennis met vrijwilligerswerk. Ze komen in aanraking met nieuwe groepen uit de maatschappij. Ze leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving en ze ontdekken dat hun inzet belangrijk is.
 • Na hun MaS zijn de leerlingen een stukje wijzer geworden. Niet alleen wijzer wat betreft kennis en inzichten, maar ook aan burgerschapsvaardigheden.
 • Organisaties krijgen tijdelijk een nieuwe vrijwilliger. Ze krijgen van leerlingen ook weer nieuwe ideeën.
 • Er wordt een waardevolle activiteit uitgevoerd voor de samenleving.

MaS-uren

Het aantal MaS-uren is vastgesteld op 30 uur. De school mag deze uren zelf verdelen over één of meerdere jaren.

Stagemakelaars

In de regio Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden is de makelaarsfunctie ondergebracht bij Stichting Pulse uit IJsselstein. De makelaar kan uw organisatie veel werk uit handen nemen.

De stagemakelaars kunnen u:

 • Informeren over wat de MaS precies inhoudt
 • Informeren over het samenwerkingsverband in de regio
 • Adviseren over passende stageopdrachten
 • (Laten) trainen in het begeleiden van jonge vrijwilligers
 • Helpen bij het aanbieden van stageplaatsen
 • Helpen bij het vinden van een geschikte stagiair
 • Coachen bij de uitvoering van de stage
 • Ondersteunen bij problemen

Daarnaast beheren zij de MaSbank (een digitaal systeem voor het matchen van de MaS).

Leerlingen begeleiden

Een geschikte begeleider vindt het leuk om met jongeren om te gaan. Het is daarnaast praktisch om iemand te vragen die de organisatie goed kent.

Tips voor begeleiders:

 • Zoek voor jezelf goed uit wat MaS inhoudt en welke activiteiten de leerlingen gaan doen.
 • Zorg dat je vooraf weet welke leerlingen stage komen lopen.
 • Geef de leerlingen een kleine introductie over jouw organisatie.
 • Zoek uit wat zij van jouw organisatie (en van de MaS) verwachten.
 • Wees duidelijk in wat je van hen verwacht.
 • Maak praktische afspraken. Bij wie kunnen ze terecht als er problemen zijn? Wat moeten leerlingen doen als ze ziek zijn?
 • Vraag leerlingen, zowel achteraf als tijdens de MaS, wat ze van hun stage vinden.
 • Nodig leerlingen uit om na hun stage nogmaals te komen helpen met een klus voor jouw organisatie, op deze manier behoudt je de ‘vrijwilliger van de toekomst’.