Search
Generic filters
Exact matches only
MaS

Voor leerlingen en ouders

Maatschappelijke stage

MaS is de afkorting voor Maatschappelijke Stage. Iedere middelbare scholier loopt deze stage. Tijdens de MaS zetten zij zich in voor een ander en voor de samenleving. Ze doen dat via vrijwilligerswerk. Een MaS kan plaatsvinden binnen de school, in een maatschappelijke organisatie of bij een maatschappelijk project van een bedrijf zonder winstoogmerk. Het aantal MaS-uren is 30 uur. De school mag deze uren zelf verdelen over één of meerdere jaren.

Hoe werkt MaS?

Niet op iedere school werkt het precies hetzelfde, maar je kunt wel ongeveer dezelfde stappen onderscheiden.
Stap 1
Je gaat op zoek naar een stageplaats. Bijna altijd mag je zelf kiezen wat het beste bij jou past. Dat is belangrijk, want als je een stageplaats hebt die jij leuk vindt, levert dat het meeste op voor jou en voor de samenleving. Gebruik je eigen netwerk (ouders, vrienden, verenigingen waarvan je lid bent) om een geschikte plaats te vinden of raadpleeg ‘de MaSbank’.
Stap 2
Maak een afspraak bij de organisatie waar je de MaS wilt gaan lopen. Samen overleg je wat jullie van elkaar (mogen) verwachten, wanneer je kunt beginnen enzovoort. Deze afspraken leg je samen met de organisatie vast in een stageovereenkomst.

Bij wie kan ik terecht?

Anna van Rijn College
Albatros: Mevr. I. van Sloten (mas.albatros@annavanrijn.nl)

SvP De Baanbreker

Cals College Nieuwegein
Mevr. D.Renes ( d.renes@cals.nl )

Oosterlicht College
Nieuwegein: Mevr. W. Bloem (mas.nieuwegein@oosterlicht.nl)
Vijffheerenlanden: Mevr. W. Bloem (mas.vianen@oosterlicht.nl)

MaS team ‘MaS Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden’
Algemene vragen kun je stellen op mas@metdemasuitdeklas.nl .

Download hier je stageovereenkomst