Generic filters
Exact matches only
MaS

Voor leerlingen en ouders

Wat is een maatschappelijke stage?

Met een maatschappelijke stage (ook wel de MaS-stage genoemd) wordt vrijwilligerswerk voor middelbare scholieren bedoeld dat is opgenomen als deel van hun lesprogramma. Het aantal MaS-uren voor leerlingen is 30 uur. De school mag deze uren zelf verdelen over één of meerdere jaren.

De leerling gaat aan de slag bij een instelling of organisatie die een bijdrage levert aan de maatschappij. Ze gaan bijvoorbeeld wandelen met ouderen of helpen een handje in de kringloopwinkel. Stage lopen geeft de leerlingen een kijkje in het werk van een vrijwilliger en laat hen op een andere manier kennismaken met de samenleving.

Doel maatschappelijke stage

Het lopen van een maatschappelijk stage heeft veel voordelen. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor het onderwijs, de maatschappelijke organisaties en de samenleving. Leerlingen maken kennis met vrijwilligerswerk. Ze komen in aanraking met nieuwe groepen uit de maatschappij. Ze leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving en ze ontdekken dat hun inzet belangrijk is. Tijdens de MaS doen de leerlingen naast burgerschapsvaardigheden ook nieuwe kennis, ervaringen en ideeën op.

Organisaties zijn geholpen met (tijdelijke) extra handen bij hun activiteiten. Leerlingen kunnen er hun ideeën en enthousiasme kwijt. Soms blijft een leerling na de maatschappelijke stage zelfs plakken als vrijwilliger.

Hoe vinden leerlingen een leuke maatschappelijke stage?

De maatschappelijke stage moet volledig vrijwillig zijn en een maatschappelijke bijdrage leveren. Een krantenwijk of een baantje achter de kassa valt hier dus helaas niet onder. De leerling mag zelf op zoek gaan naar een stage (bijvoorbeeld op scouting, de muziekvereniging of volleybalclub) maar kan ook kijken op de website www.metdemasuitdeklas.nl. De vacatures die hierop staan voldoen aan de richtlijnen voor een maatschappelijke stage. Er kan direct via de website op gereageerd worden door gegevens achter te laten; op die manier komt de leerling in contact met de organisatie. Het wachtwoord is te verkrijgen bij de coördinator van de school.

Bij wie kan ik terecht?

Elke school heeft een eigen MaS-coördinator. Zij staan klaar voor leerlingen en ouders bij vragen over de stage, het stagecontract of overige informatie.

Anna van Rijn College
Bram Schuurmans- van den Tempel, te bereiken via; btempel@annavanrijn.nl

Oosterlicht College Vianen
Nick van Leeuwen, te bereiekn via; n.vanleeuwen@oosterlicht.nl

Cals College Nieuwegein
Danielle Renes, te bereiken via; d.renes@cals.nl

Oosterlicht College Nieuwegein
Wilma Bloem, te bereiken via; mas.nieuwegein@oosterlicht.nl

MaS team ‘MaS Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden’
Algemene vragen kun je stellen op mas@metdemasuitdeklas.nl .

Download hier je stageovereenkomst